Od dni 06.02.2017 jedynym poprawnym adresem mejlowym do naszej firmy jest andrzejloch@aloch.pl .  Aktualny adres strony www to : www.aloch.pl . Dane adresowe i kontaktowe numery telefonów pozostają bez zmian.

andrzejloch@aloch.pl

Tel.kom: 600-450-268

Zastosowanie wybranych gatunków stali


Przykłady zastosowania wybranych gatunków stali

 

1.4000w przemyśle nafowym (spawane wykładziny zbiorników zwykłych i ciśnieniowych, kolumny rektyfikacyjne, wymienniki ciepła, rury krakingowe); w przemyśle koksowniczym; spawalna
1.4000konstrukcje w pojazdach mechanicznych, kontenery itp.
1.4016część urządzeń niespawanych w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła dla gorączych tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego, wieże absorpcyjne, zbiorniki do kwasów, rurociągi przesyłowe, cysterny, itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki do produktów spożywczych, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe); urządzenia gospodarstwa domowego;spawanie nie zalecane
1.4510patrz 1.4016; przy większych przekrojach spawalność ograniczona; przed spawaniem zalecane podgrzanie
14301,głęboko tłoczone części do urządzeń w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła, reaktory,
14307reaktory, kondensatory, zbiorniki do kwasów, wieże absorpcyjne, rurociągi przesyłowe); w przemyśle spożywczym (cysterny, pasteryzatory i inne elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ), w przemyśle celulozowo-papierniczym (na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi); w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe i lotnicze; dekoracje wnętrz w architekturze;spawalna
1.4305części maszyn dla przemysłu spożywczego, papierniczego, poligraficznego i włókienniczego; niespawalna
1.4306patrz 1.4301; części urządzeń pracujących w środowiskach o dużym zagrożeniu korozją międzykrystaliczną; spawalna
1.4307patrz 1.4301; spawalna
1.4310części niespawane, części spawane, które mogą być po spawaniu poddane przesycaniu, bądź części obrobione cieplnie po spawaniu, od których nie wymaga się odporności na korozję
międzykrystaliczną; w przemyśle chemicznym (pompy, zawory, zasuwy, itp.), spożywczym, sprzęt gospodarstwa domowego (zlewozmywaki, garnki, itp.), dekoracje w architekturze wnętrz
1.4401,części o ściance grubszej niż 20 mm o wysokich wymaganiach odporności na korozję międzykrystaliczną
1.4404korozję międzykrystaliczną oraz w obecności bardzo agresywnych chlorków; nie stosować w obecności
kwasu azotowego; w przemyśle chemicznym (zbiorniki, rurociągi, pompy, itp.); w przemyśle spożywczym (kadzie, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym (rurociągi, płuczki, itp.); w przemyśle farmaceutycznym (zbiorniki, mieszadła, pompy, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe, dekoracje w architekturze wnętrz; spawalna
1.4435,część maszyn o wysokich wymaganiach odporności na korozję dla przemysłu włókienniczego,
1.4436włókienniczego, celulozowego; spawalna
1.4438części maszyn dla przemysłu celulozowego i chemicznego; spawalna
1.4439części maszyn dla przemysłu chemicznego pracujące przy wysokich temperaturach i dużym stężeniu chlorków, spawalna
1.4529elementy mające kontakt z wodą morską, wymienniki ciepła pracujące w środowisku kwasu siarkowego, fosforowego, chlorków;spawalna
1.4539części głęboko tłoczone do urządzeń w przemyśle chemicznym (pracujące w środowisku kwasu siarkowego, fosforowego, mrówkowego i chlorków); pompy, mieszadła filtry, krystalizatory, saturatory, rurociągi itp.; w hutnictwie (wanny i kosze do trawienia); w przemyśle celulozowo-papierniczym, (zbiorniki, kadzie); w przemyśle atomowym; części aparatury medycznej, śruby okrętowe; spawalna
1.4541w przemyśle chemicznym (chłodnice, kondensatory, wieże absorpcyjne, rurociągi, zbiorniki); w przemyśle spożywczym (zbiorniki, cysterny, wymienniki ciepła); w przemyśle celulozowo-papierniczym, lakierniczym i farmaceutycznym (autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne); części pomp do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym; spawalna
1.4550części głęboko tłoczone o wysokiej odporności na korozję; zastosowanie podobne jak w przypadku 1.4541
1.4571urządzenia o wysokich wymaganiach odporności na korozję; w przemyśle chemicznym (rurociągi, zbiorniki, reaktory, pompy, itp.); w przemyśle spożywczym (zbironiki, kadzie, autoklawy, cysterny wymienniki ciepła); w przemyśle farmaceutycznym (mieszadła kotły destylacyjne, aparaty reakcyjne itp.);ładownie chemikaliowców w przemyśle okrętowym; spawalna
1.4362wysoko obiążone mechanicznie części maszyn dla przemysłu spożywczego; spawalna
1.4360wały, śruby (w przemyśle okrętowym), spawane wirniki sprężarek do gazów silnie agresywnych chemicznie i inne części wysoko obciążone mechanicznie pracujące w środowisku silnie korozyjnym np. kwas siarkowy; spawalna
1.4006łopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, elementy urządzeń krakingowych w przemyśle naftowym, przedmioty gospodarstwa domowego, sworzenie, śruby, nakrętki
1.4021części urządzeń, od których wymaga się większej twardości i wytrzymałości (wały, części pomp, śruby, dławice, sprężyny, formy do odlewania metali pod ciśnieniem); przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyrzynanie zmiękczające lub ulepszanie cieplne
1.4028patrz 1.4021; spawanie nie zalecane, po spawaniu zalecane ulepszanie cieplne
1.4031narzędzia skrawające, tnące, pomiarowe, łożyska kulkowe, narzędzia chirurgiczne; niespawalna
1.4057części urządzeń w przemyśle chemicznym (do kwasu azotowego), maszynowym i okrętownictwie, w przemyśle papierniczym i w urządzeniach dla przemysłu spożywczego, części pomp; spawanie nie zalecane
1.4122wały, trzpienie, wrzeciona, zawory, narzędzia chirurgiczne; spawanie nie zalecane, po spawaniu zalecane ulepszanie cieplne
1.4724mało obciążone części pracujące w temperaturze do 950oC w gazach uszlachetniających i zawierających związki siarki; szyny, kołpaki i rury pieców przemysłowych, części reaktorów, części suszarek do mas plastycznych, części komór próżniowych, podpory do podgrzewaczy pary w kotłach parowych , części zdmuchiwaczy sadzy; przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 750-800oC i studzenie w powietrzu; żaroodporna do ok. 950oC
1.4742patrz 1.4724; żaroodporna w powietrzu do ok. 1050oC
1.4762żaroodporna w powietrzu do temperatury 1200oC
1.4362części aparatury do krakingu ropy naftowej, aparatury do uwodornienia węgla, syntezy amoniaku, części rekuperatorów, kotłów parowych, sprężyny manometrów, łopatki turbin, części pomp itp.; przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 700-750oC i studznie w powietrzu; żaroodporna do ok. 605oC
1.4828części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach; części kotłów, przenośników, transporterów, armatura wysokoprężna, części aparatury w przemyśle chemicznym;spawalna;żaroodporna w powietrzu do ok. 1050oC
1.4841części silnie obciążone mechanicznie; elementy transporterów w piecach przemysłowych, części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów i hydrogenizacji; narzędzia dla przemysłu szklanego, kosze do wypalania porcelany; spawalna;żaroodporna w powietrzu do 1150oC